Slušate: Vikend uz Naxi

Pesma: Petar Grašo - Volim i postojim

Vikend uz Naxi
Naxi Radio
 • Poslednjih 5 pesama
  1. Petar Grašo - Volim i postojim
  2. Djavoli - Stojim na kantunu
  3. Sergej Ćetković - 1000 razloga
  4. Tajči - Moj mali je opasan
  5. Valentino - Oka tvoja dva
 • Beograd Uzivo
 • Delta city
 • Propuštene emisije
  Ostale emisije
  1. 16. septembar - 1 - Dodir noći
  2. 16. septembar - 2 - Dodir noći
  3. 16. septembar - 3 - Dodir noći
  4. Milica Milša - Četvrtak - Mojih 50
  5. 15. septembar - 1 - Dodir noći
 • Preporučujemo
  Pohovane svinjske šnicle Pohovane svinjske šnicle

  Ovako pripremljeno meso uz pire krompir i salatu daće obilan ručak.

  Domaće krofne Domaće krofne

  Ukusne krofne odličan su desert za vikend pred nama.

 • Naxi aplikacija radio 2
 • Zdravlje
  Vežbe za zategnute butine Vežbe za zategnute butine

  Regija zadnjice i butina, u zavisnosti od građe, može predstavljati deo gde se skupljaju masne naslage, pa ukoliko želite da zategnete mišiće nogu, zadnjice i butina, započnite svakodnevnu seriju vežbi koje vas mogu dovesti do zapaženog rezultata.

  Napravite prirodnu tečnost za ispiranje usta Napravite prirodnu tečnost za ispiranje usta

  Tečnost za ispiranje usta, pored upotrebe paste za zube i konca, kompletira negu zuba i usne duplje. Upotreba tečnosti za usta dodatno štiti od nastanka karijesa i lošeg zadaha, a ovu tečnost možete napraviti u domaćoj radinosti.

 • Kursna lista
  Kupovni Srednji Prodajni
  EUR 116.74 117.57 118.39
  CHF 106.97 107.72 108.47
  USD 99.14 99.84 100.54
Privatnost aplikacija • Pravila korišćenja internet portala Naxi.rs i Naxi aplikacija.
  1. OPŠTE ODREDBE

  Portal Naxi.rs i aplikacija - radio difuzog preduzeća NAXI DOO je internet medij čiji je izdavač - PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RADIO DIFUZNU DELATNOST NAXI DOO, Bežanijskih ilegalaca 26, Novi Beograd, koji korisnicima pruža uslugu i u okviru nje omogućava pristup sadržaju koji se objavljuje na portalu, u skladu sa ovim pravilima korišćenja.

  Ovim Pravilima korišćenja regulisan je odnos, međusobna prava, obaveze i odgovornosti Izdavača i Korisnika. Sam čin korišćenja Usluge predstavlja bezuslovno, neopozivo i neograničeno prihvatanje ovih pravila korišćenja od strane korisnika, kao pravno obavezujućih. Korisnik razume i prihvata da će izdavač korišćenje Usluge tumačiti kao prihvatanje pravila korišćenja od tog trenutka pa nadalje.


  Korisnik daje svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da će se prilikom korišćenja usluge pridržavati Pravila korišćenja, pri čemu pojedini izrazi u ovim Pravilima korišćenja imaju sledeće značenje:„usluga“ obuhvata činjenje dostupnim Korisniku sadržaja koji se objavljuje na portalu ili aplikaciji, u lične i nekomercijalne svrhe, neograničeno u vremenu, prostoru ili prema vrsti sadržaja koji se objavljuje na portalu ili aplikaciji i to na bilo kom njegovom delu. Izdavač pruža, a korisnik koristi uslugu, pristupajući portalu ili aplikaciji i sadržaju koji se objavljuje na njemu ili njoj; „Izdavač“ je PRIVREDNO DRUŠTVO ZA RADIO DIFUZNU DELATNOST NAXI DOO, Beograd, Bežanijskih ilegalaca 26, Novi Beograd “ koje je izdavač portala Naxi.rs I Naxi Aplikacija; „Korisnik“ (u množini: „Korisnici“) je lice odnosno lica, fizička ili pravna, strana ili domaća, koja koriste uslugu, bez obzira na vrstu uređaja sa kojeg pristupaju Portalu, vreme pristupa, trajanje korišćenja usluge, kao i bez obzira na fizičku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju portalu ili aplikaciji;„Portal“ je internet-sajt koji se objavljuje na registrovanoj elektronskoj adresi: www.naxi.rs; “Aplikacija” je “Naxi Radio” aplikacija za uređaje dostupna na “Apple store”, “Google play” store, Huawei AppGallery I drugim; „Sadržaj“ podrazumeva tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i drugi materijal koji se objavljuje na portalu kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja korisniku;„Spoljne veze“ su poveznice („linkovi“) objavljene u okviru sadržaja, koje upućuju na sadržaj koji se ne objavljuje na portalu, već na drugim internet adresama i ne predstavlja sastavni deo sadržaja; „Komentari“ su komentari koje korisnik šalje Izdavaču putem usluge „ komentari“ u svrhu objavljivanja na portalu, i to na bilo koji deo sadržaja koji se objavljuje na portalu;„Dostavljeni materijal“ je sav materijal koji Korisnik dostavi Izdavaču u svrhu objavljivanja na portalu ili u bilo koje druge svrhe, putem kontakt podataka koji se objavljuju na Portalu, bez obzira na sadržinu materijala;„Podaci o korisniku“ su podaci o korisniku/korisnicima koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju i podaci o Korisniku koje Korisnik lično dostavi Izdavaču;„Kolačići“ (Cookies) su mali tekstualni fajlovi koje Izdavač u okviru pružanja Usluge, prenosi na hard disk uređaja Korisnika ili na drugu elektronsku opremu putem koje Korisnik pristupa Sadržaju, s tim da kolačići omogućavaju Portalu da zapamti tehničke informacije radi prilagođavanja Usluge Korisniku, a korisnik može na svom uređaju (mobilnom telefonu, računaru, tabletu i sl.) da isključi upotrebu Kolačića;„Kolačići treće strane“ (Third party cookies) su kolačići koje na portal uz odobrenje Izdavača postavlja treće lice (kao što je servis „Google analytics“ ili servisi društvenih mreža i sl.) čija je svrha prikupljanje analitičkih podataka ili omogućavanje Korisniku upotrebe funkcija tih društvenih mreža.

  2. ODRICANJE I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

  Sadržaj ili bilo koji njegov deo ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.
  Celokupan Sadržaj, koji uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama koje su u isključivoj nadležnosti Izdavača.


  3. AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE


  Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog dela Sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti preduzeća NAXI DOO.

  Sadržaj sajta i/ili aplikacije kao i svi delovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada NAXI d.o.o, odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na kompaniju NAXI d.o.o. Korišćenjem Sadržaja ne stičete vlasništvo na bilo kom delu Sadržaja kojem pristupate.

  Nepoštovanje Uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje Sadržaja uključujući ali ne ograničavajući se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važećim u Republici Srbiji te podleže građanskoj I krivičnoj odgovornosti.

  Na sve sporne odnose između ugovornih strana koji nastanu usled korišćenja Usluge, primenjivaće se pravo Republike Srbije, a u slučaju eventualnog spora, ugovara se nadležnost suda u Beogradu. Preduzeće NAXI DOO d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave ,izmeni ove Uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena Uslova korišćenja. Promene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na sajtu.
  Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog njegovog dela, bez prethodne izričite pismene saglasnosti Izdavača.

  Intelektualna svojina, uključujući sve žigove odnosno zaštićene znakove, tekstove, podatke i fotografije, u isključivom je vlasništvu Izdavača ili trećih lica koja su prenela pravo korišćenja isti na Izdavača.

  Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje od strane Korisnika Sadržaja koji je zaštićen autorskim pravima ili pravima intelektualne svojine, uključujući ali ne ograničavajući se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, na bilo koji tehnički način, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važećim u Republici Srbiji i povlači odgovornost pred nadležnim organima.

  Korisnik se obavezuje da će prilikom pristupa Sadržaju koji predstavlja materijal koji je zaštićen autorskim pravima, poštovati ograničenja predviđena ovim Pravilima korišćenja.

  Korisnik razume i prihvata da korišćenjem Usluge neće na bilo koji način povređivati autorska prava Izdavača ili trećih lica, niti prava intelektualne svojine.
  Korisnik se obavezuje da naknadi svu štetu Izdavaču koju Izdavač pretrpi usled povrede autorskih prava ili prava intelektualne svojine, koju Izdavač ili treće lice pretrpi usled Korisnikovog kršenja ovih Pravila korišćenja ili propisa Republike Srbije prilikom korišćenja Usluge.


  4. OGRANIČENJA USLUGE


  Korisnici imaju pravo neograničenog korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju za lične, nekomercijalne svrhe, izuzev u pogledu ograničenja određenih ovim Pravilima korišćenja i pozitivnim propisima Republike Srbije.

  Korisnik je saglasan da neće koristiti Sadržaj na način i u svrhe kojima se krši bilo koji važeći propis Republike Srbije.

  Korisnik neće bez odobrenja Izdavača, preuzimati, kopirati, umnožavati, emitovati, prikazivati, prodavati ili na drugi način činiti dostupnim trećim licima bilo koji deo Sadržaja, na bilo kom medijumu, ili putem bilo kog načina prenosa podataka. Korisnik neće bez odobrenja Izdavača dalje distribuirati Sadržaj, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, besplatno ili uz naplatu, određenim ili neodređenim trećim licima.

  Izdavač zadržava pravo ukidanja i promene izgleda Portala, Sadržaja i Pravila korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Usluge, bez obaveze prethodne najave.

  Korisnik razume i prihvata da snosi svu odgovornost i da Izdavač nema nikakvu odgovornost prema Korisniku ili trećim licima za Korisnikovo kršenje ovih Pravila korišćenja i propisa Republike Srbije prilikom korišćenja Usluge, kao i za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nastalu ili buduću, posrednu ili neposrednu, novčanu ili nenovčanu, koju Izdavač ili treće lice pretrpi usled Korisnikovog nepoštovanja ovih Pravila korišćenja ili propisa Republike Srbije prilikom korišćenja Usluge.
  Korisnik prihvata i razume da je isključivo odgovoran za posledice koje budu utvrđene u građanskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili bilo kom drugom postupku koji bude pokrenut pred nadležnim organom protiv Izdavača, a koje nastanu kao posledica Korisnikovog činjenja ili nečinjenja, koje predstavlja kršenje odredaba ovih Pravila korišćenja ili bilo kog propisa Republike Srbije prilikom korišćenja Usluge, pristupa Portalu i korišćenja Sadržaja.


  5. KOMENTARI KORISNIKA


  Korisnik može da komentariše objavljeni Sadržaj putem usluge „ komentari“, a Izdavač ne garantuje za tačnost, poreklo, verodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.
  Sadržaj komentara ne predstavlja mišljenje, odluku ili stav Izdavača, već predstavlja isključivo mišljenje i stav autora komentara, tako da objavljivanje komentara ne znači da se Izdavač pridružuje sadržini komentara.

  Izdavač zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

  Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru komentara, tako da Izdavač ne snosi nikakvu odgovornost prema trećim licima s tim u vezi. U tom smislu, ukoliko treće lice po tom osnovu podnese protiv Izdavača zahtev za naknadu štete, autor komentara će biti u obavezi da Izdavaču nadoknadi svaku vrsti tako prouzrokovane štete.

  Izdavač je ovlašćen da izvrši izbor komentara koje će objaviti na Portalu, kao i da u svakom trenutku po svom izboru izvrši brisanje ili izmenu komentara, nezavisno od pošiljaoca, vremena slanja ili sadržine komentara.

  Korisnik razume i prihvata da neće slati komentare na Sadržaj čijom sadržinom se povređuju propisi Republike Srbije a naročito:komentare koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja;komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede;komentare koji predstavljaju informaciju iz privatnog života nekog lica; komentare koji su nasilni ili preteći ili promovišu nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu.


  6. DOSTAVLJENI MATERIJAL

  Korisnik može da Izdavaču dostavi materijal (tekst, skripte, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije) u svrhu objavljivanja na Portalu.

  Korisnik razume i prihvata da neće Izdavaču dostavljati materijal:kojim se povređuju ili ugrožavaju autorska prava, pravo na žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica;koji je prevaran, obmanjujući ili neistinit;kojim se povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje bilo kog vida pravne odgovornosti (krivična, prekršajna, građanskopravna itd.).

  Korisnik razume i saglasan je da Korisnik snosi svu odgovornost za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nastalu ili buduću, posrednu ili neposrednu, novčanu ili nenovčanu, koju Izdavač ili treće lice pretrpi objavljivanjem Dostavljenog materijala čija sadržina povređuje prava trećih lica, a za šta Izdavač nije znao niti je mogao znati pre objavljivanja Dostavljenog materijala.

  Korisnik prihvata i razume da je Korisnik isključivo odgovoran za posledice koje budu utvrđene u građanskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili bilo kom drugom postupku koji bude pokrenut protiv Izdavača pred nadležnim organom, a koje nastanu kao posledica objavljivanja Dostavljenog materijala kojim se povređuju propisi Republike Srbije, a za koju povredu Izdavač nije znao niti je mogao znati.

  Korisnik razume i prihvata da se dostavljanje materijala Izdavaču ima smatrati ovlašćenjem za korišćenje Dostavljenog materijala, bez ograničenja u načinu, vremenu, broju primeraka, tiražu ili u pogledu svrhe korišćenja Dostavljenog materijala.

  Korisnik je saglasan da se Dostavljeni materijal može menjati u skladu sa politikom Izdavača pre objavljivanja na Portalu, na način koji Izdavač smatra celishodnim ili tehnički neophodnim.

  Korisnik je saglasan da se njegovo ime ili pseudonim neće objavljivati uz Dostavljeni materijal, izuzev na izričit zahtev Korisnika, dostavljen uz Dostavljeni materijal.

  7. SPOLJNE VEZE

  Korisnik razume i prihvata da Sadržaj koji se objavljuje na Portalu povremeno sadrži Spoljne veze ka sadržaju koji se nalazi na drugim internet lokacijama i na koji Izdavač nema nikakav uticaj.

  Korisnik razume i prihvata da Izdavač nema nikakvu odgovornost za sadržaj na koji Spoljne veze upućuju, i da Izdavač ne snosi bilo kakvu odgovornost za štetu ili druge neželjene posledice koje nastanu kao rezultat pristupanja sadržaju na koji upućuju Spoljne veze.


  8. POLITIKA PRIVATNOSTI

  Korisnik razume i prihvata da Izdavač može prikupljati Podatke o Korisniku koji su tehničke prirode i koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju kao što su:internet domen i IP adresa Korisnika;vrstu internet browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg je pristupljeno Portalu;vreme pristupa i dužinu posete;deo Sadržaja kojem Korisnik pristupa;internet adresu Spoljne veze koja je uputila na Sadržaj, ako je Korisnik pristupio Sadržaju putem Spoljne veze na drugom internet sajtu.

  Korisnik razume da će Izdavač ovako prikupljene podatke koristiti u svrhu boljeg razumevanja potreba Korisnika, radi kreiranja Sadržaja koji će biti u najvećoj mogućoj meri prilagođen Korisnicima i njihovim zahtevima, kao i radi razvijanja što kvalitetnije Usluge.


  9. KOLAČIĆI

  Korisnik razume i prihvata da Izdavač u pružanju Usluge koristi Kolačiće koji se prilikom pristupanja Sadržaju instaliraju na uređaj Korisnika, osim ako je Korisnik sam isključio upotrebu Kolačića na svom uređaju. Izdavač neće podatke prikupljene putem Kolačića koristiti u bilo koju svrhu osim za potrebe prilagođavanja Sadržaja Korisnicima.

  Korišćenje Usluge od strane Korisnika smatra se saglasnošću Korisnika da se na njegov uređaj mogu preneti svi kolačići u okviru pružanja Usluge.

  Podaci koje prikupljaju Kolačići su tehničke prirode i obuhvataju podatke koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge i pristupa Sadržaju i druge tehničke podatke.

  Korisnik razume i prihvata da Izdavač u pružanju Usluge koristi Kolačiće treće strane. Svrha ovih kolačića je prikupljanje analitičkih podataka u svrhu omogućavanja boljeg korisničkog iskustva Korisnicima.

  Korisnik koji nije saglasan sa korišćenjem Kolačića ili naknadno opozove svoju saglasnost, dužan je da lično onemogući upotrebu Kolačića u svom uređaju. U tom slučaju Korisnik je dužan i lično onemogući na svom uređaju korišćenje do tada prikupljenih Kolačića, kao i da onemogući prihvatanje novih Kolačića.
  Izdavač neće biti odgovoran za instaliranje Kolačića sa kojim Korisnik nije saglasan prilikom korišćenja Usluge, ako Korisnik lično ne onemogući korišćenje Kolačića.


  10. REKLAMNE PORUKE

  Izdavač zadržava pravo da Korisnicima isporučuje oglasne poruke zasnovane na aktivnostima, interesovanjima i navikama Korisnika, vodeći računa o tome da se ista reklamna poruka bezrazložno ne ponavlja, a sve u cilju neophodne analitike i merenja.
  U napred navedenom smislu, postoji mogućnost da Izdavač koristi podatke Korisnika i u delu koji se odnosi na web-istoriju, kao i da koristi geolokacijske i demografske podatke, s tim da podaci Korisnika mogu da se ukrštaju sa demografskim podacima ostavljenim prilikom registracije Korisnika. Objedinjeni podaci prikupljaju se tako da lična identifikacija Korisnika nije moguća, a tako prikupljeni podaci mogu biti korišćeni od strane Izdavača i pouzdanih partnera Izdavača, ukoliko za to postoji legitimni interes.

  Pouzdani partneri Izdavača mogu da koriste Kolačiće ili druge slične tehnologije kako bi utvrdili da li su prikazali određenu reklamu, ili u cilju prikupljanja podataka o tome kako Korisnici reaguju na prikazane oglase, a mogu i da, na osnovu saglasnosti Korisnika, prilagode prikazane oglase interesovanjima Korisnika, utvrdivši ih na osnovu informacija dostavljenih od strane Korisnika.

  Ukoliko je Korisnik dao saglasnost, ove informacije mogu biti korišćene i u dalje marketinške svrhe pouzdanih partnera Izdavača, a Izdavač u istu svrhu može sarađivati sa svojim pouzdanim partnerima. Pored lokalnih tehnologija za skladištenje, web-stranice Izdavača mogu takođe koristiti i druge tehnologije i tehnička rešenja za pristup podacima sačuvanim u web-pretraživaču ili terminalskoj opremi, a koja su neophodna za korišćenje web-stranica.

  Izdavač može koristiti analitički softver trećih lica (npr. Google, Gemius) koji postavlja korisničke kodove na korisničkom terminalnom uređaju, radi prikupljanja korisničkih podataka.


  11. ZAVRŠNE ODREDBE

  Ova Pravila korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Portalu.

  Izdavač je ovlašćen da u svako doba, bez prethodne najave, izmeni Pravila korišćenja, i neće biti odgovoran za bilo kakve posledice nastale usled takve izmene. Izmene Pravila korišćenja stupiće na snagu danom objavljivanja na Portalu.

  Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilima korišćenja, a odnose se na pružanje i korišćenje Usluge, primenjivaće se pozitivni propisi Republike Srbije.

Kontaktirajte nas
  • =